ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πλεξίματα & Ειδικές Κατασκευές

Μπορείτε να μας παρουσιάσετε κάτι που θα κατασκευάσουμε για εσάς αποκλειστικά. Οι ειδικές κατασκευές δεν έχουν κανένα περιορισμό. Η εμπειρία μας αποδεικνύει ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτό που ονειρεύεστε.